DAO’SPA MAMA – NƯỚC TẮM XÔNG THẢO DƯỢC NGƯỜI DAO ĐỎ CHO PHỤ NỮ SAU KHI SINH

  • GIÚP LƯU THÔNG THÔNG KHI HUYẾT
  • PHÒNG CHỐNG BỆNH SẢN HẬU
  • GIẢM ĐAU NHỨC XƯƠNG KHỚP, CHÂN TAY TÊ MỎI SAU SINH
  • GIẢM CĂNG THẲNG, MỆT MỎI

PGS. TS. TRẦN VĂN ƠN TRƯỞNG BỘ MÔN THỰC VẬT NÓI VỀ TÁC DỤNG BÀI THUỐC TẮM NGƯỜI DAO ĐỎ

 

 

 

 

HOTLINE TƯ VẤN 24/24 : 0986.36.036